Všechna data
POHROMADĚ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ – PAUŠÁLNÍ CENA

1-40 DOKLADŮ

1.500 Kč/měsíc

41-100 DOKLADŮ

3.300 Kč/měsíc

101-200 DOKLADŮ

6.600 Kč/měsíc

201 A VÍCE DOKLADŮ

Individuální cena

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ podle množství dokladů – CENA ZA ZPRACOVANÝ DOKLAD

40 Kč/doklad

 

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE – PAUŠÁLNÍ CENA

1-40 DOKLADŮ

1.250 Kč/měsíc

41-100 DOKLADŮ

3.000 Kč/měsíc

101-200 DOKLADŮ

5.800 Kč/měsíc

201 A VÍCE DOKLADŮ

Individuální cena

 

ZPRACOVÁNÍ MEZD A PERSONALISTIKY

Personalistika (zavedení personálního spisu)

300 Kč/zaměstnanec

Zpracování měsíční mzdy

300-350Kč/zaměstnanec

Přihlášení zaměstnance                                                 

200 Kč/zaměstnanec

Odhlášení zaměstnance                                                 

400 Kč/zaměstnanec

Roční personalistika                                                           

400 Kč/zaměstnanec

Vyúčtování daní z příjmů zálohové/srážkové                                                                

400 Kč/zaměstnanec

Roční zúčtování daně                                                        

400 Kč/zaměstnanec

 

VÝSTUPY Z DAŇOVÉ EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ

Evidence DPH – záznamní povinnost – podklad pro sestavení Přiznání k DPH

800 Kč

Podklady pro Kontrolní hlášení a vyhotovení Kontrolního hlášení 

1.000 Kč

Sestavení souhrnného hlášení                                                 

500 Kč

Evidence dlouhodobého majetku                                                    

200 Kč

Evidence drobného majetku                                                          

150 Kč

Zpracování cestovního příkazu – tuzemsko

100 Kč

Zpracování cestovního příkazu – zahraniční

Od 200 Kč

 

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE

Uzavření knih v daňové evidenci, podklady pro daňové přiznání

2.000 Kč

Přehledy pro OSSZ a ZP

1.000 Kč

Závěrka podvojného účetnictví, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, inventarizace účtů a poklady pro sestavení Přiznání k dani z příjmů právnických osob

4.000 Kč

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB

Účetní poradenství a konzultace

500-800 Kč/hodina

Účetní poradenství a konzultace-nesmluvní klient

1.000 Kč/hodina

Obsluha datové schránky

200 kč/měsíc

Ostatní práce dle požadavků objednatele

Dohodou

 

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení