Všechna data
POHROMADĚ

Daňová evidence se řídí zákonem o daních z příjmů fyzických osob a vedení daňové evidence znamená velmi pečlivou práci, kdy je potřeba každý jednotlivý doklad rozlišit, zda se jedná o výdaj v souladu se zákonem o daních z příjmů, popř. o výdaj, který neovlivní základ daně při práci s podkladem z daňové evidence při sestavení daňového přiznání.

Je třeba se řídit i živnostenským zákonem, který udává, že živnost se zakládá za účelem vytváření zisku.

Přesto se v daňové evidenci připouští možnost daňové ztráty, kterou je možno následná zdaňovací období použít pro úpravu základu daně daňového poplatníka.

Daňovou evidenci vedeme poplatníkům fyzickým osobám, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, ale i těm, kteří plátci daně z přidané hodnoty nejsou.

Předávání dokladů v daňové evidenci může být také formou osobního předání a i formou elektronického předávání a to podle typu a množství dokladů, které se mohou skládat z drobných nákupů.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení