Všechna data
POHROMADĚ

  • Pomoc při zakládání firem
  • Pomoc při likvidaci společností
  • Pomoc při přípravě podkladů pro povinný i nepovinný audit
  • Pomoc při sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení,
  • Pomoc při sestavení daně z příjmů fyzických a právnických osob, pomoc při sestavení přiznání k dani silniční – sestavení podkladů ze záznamů v evidenci motorových vozidel, kterou nám umožní náš software.

 

Naše zkušenosti zejména pak z praxe, ale i načerpané pravidelným vzděláváním, studiem publikací a účastí na pravidelných seminářích mohou být přínosem pro spolupráci s Vaší firmou.

Jsme profesně pojištěni.

Se sloganem „Všechna data pohromadě“ to s námi zvládnete lépe

Team Dataglobal s.r.o.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení