Všechna data
POHROMADĚ

Mzdy zpracováváme na základě doloženého docházkového listu dodaného klientem.

Zaznamenáme do výkazu práce odpracované hodiny, dny absencí, dny nemocenské, dny dovolené.

Podle dokladů uložených v personální kartě každého zaměstnance vypočítáme hrubou mzdu, sociální a zdravotní pojištění podle příslušné zdravotní pojišťovny každého zaměstnance a podle učiněného nebo neučiněného Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob na příslušné zdaňovací období vypočítáme daň z příjmů, daňové slevy na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti popř. daňové bonusy.

Po odsouhlasení mezd s personalistou v konkrétní firmě vyhotovíme všechny výstupy z mezd vč. rozeslaných výplatních pásek na jedinečné emailové adresy zaměstnanců s heslem, odešleme příkazy k úhradě na osobní konta a na konta institucí. Mohou být 2 formy odeslání příkazů, a to buď ekonomovi konkrétní firmy, který si příkazy odešle sám nebo pokud nás firma pověří přístupem k bankovnímu účtu, odesíláme tyto příkazy rovnou z konkrétního bankovního účtu.

Z mezd dále vyhotovíme Přehledy pro sociální zdravotní pojištění a odešleme na konkrétní e portály.

Při vypracování mezd vždy pracujeme a dodržujeme Zákoník práce v platném znění, platný zákon o zdravotním a sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Jsme a můžeme být nápomocni při přípravě pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vyhotovíme podklady pro úřady práce apod.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení