Všechna data
POHROMADĚ

Právnické osoby, které mají povinnost vést podvojné účetnictví mohou být jak plátci daně z přidané hodnoty, tak neplátci daně z přidané hodnoty, dále to mohou být neziskové organizace, organizace.

Příspěvkové, spolky atd.

S klienty se dohodneme na formě předávání dokladů, které mají být v daném měsíci zpracovány.

Předání dokladů může mít několik forem a jejich předávání může nastat několika způsoby od fyzického předání osobně, poštou, přes podatelnu, kurýrní službu, ale předání může být i jednodušší a tou je v současné době forma elektronického předání dokladů.

Elektronická forma předávání dokladů je bezpečná a doba moderní poznamenaná dobou covidovou se projevila někdy i jako nezbytná forma předávání informací jako takových.

Elektronická podoba dokladů nám také umožňuje, abychom byli nápomocni i klientům, kteří jsou z jiného města, obce, kraje. Naše software nám umožní s doklady v elektronické podobě pracovat, a to buď formou ukládání na cloudové úložiště nebo klasickým výtiskem a uložení do šanonu v papírové podobě.

Tyto možnosti je nejlépe vždy dohodnout ve smluvních podmínkách.

Naše vedení účetnictví zaručuje, že dodržujeme  zákon o účetnictví v platném znění, v souladu s předpisy o dani s přidané hodnoty s respektem k zákonu o daních z příjmů fyzických a právnických osob. Dále v souladu se živnostenským zákonem, zákonem o obchodních korporacích, s platnými vyhláškami, pokyny vydanými  ministerstvem financí.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení